Reisvoorwaarden

ANVR-reisvoorwaarden

Beleef Reizen is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging is voorzien van strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen. Dit is het geval, tenzij er uitdrukkelijk wordt aangegeven dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn.
Deze Reisvoorwaarden zijn beschreven in de ANVR Informatiebrochure 2016. Beleef Reizen zal bij boeking deze brochure verstrekken, indien dit niet het geval is kun je altijd contact opnemen met Beleef Reizen.
De brochure bevat bovendien de ANVR Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Beleef Reizen is aangesloten bij de SGR. Alle gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel vormen van een pakketreis, vallen onder de garantie van de SGR. Deze SGR garantie betekent dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor jouw terugreis. Wanneer je niet rechtstreeks boekt bij een SGR-reisorganisator bevelen wij je aan om uw reis te boeken bij een reisbureau dat aangesloten is bij SGR. Je kunt controleren of een reisbureau bij SGR is aangesloten door middel van de website www.sgr.nl, via het vakje ‘Zoeken op deelnemer’.

Calamiteitenfonds

Beleef Reizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de reizen die in dit programma gepubliceerd zijn onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie betekent onder andere dat je als consument, die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt wanneer wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig uit kunnen voeren.
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt wanneer wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of wanneer wij je vervroegd moeten repatriëren.
Let wel; het voorgaande geldt alleen voor reeds op de bestemming aanwezige reizigers. Er is een premie verschuldigd.
Op onze overeenkomsten zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR), gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40, 3063 ED, mede van toepassing is.
Deze voorwaarden liggen bij CFR ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en worden op verzoek van het CFR onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.calamiteitenfonds.nl. 

Klik hier voor de consumentenvoorwaarden van Beleef Reizen

Nice 2 know